Kto sme ?

OZ POMOC RODINE (OZ PR) sa od svojho vzniku (8.8.2000 registrovaním na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky) venuje pomoci a podpore žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch. V roku 1999 vytvorili samotné ženy prvú otvorenú svojpomocnú podpornú skupinu „Nie si sama“, ktorá sa od tej doby až doposiaľ stretáva pravidelne raz týždenne.

Hlavným poslaním  sa stalo pomáhať tým, ktorí v rodinách trpia najviac – ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti ako sekundárne obete násilia.

Podpora a ochrana sa poskytuje každej žene zažívajúcej násilie. Podpora a ochrana sa poskytuje bezplatne a dlhodobo, bez časového obmedzenia. Adresa poradenského centra je utajená. Informácie o žene (ani o tom, či je v starostlivosti nášho poradenského centra) sa neposkytujú bez jej súhlasu tretím osobám, verejným a štátnym inštitúciám.

AKTIVITY, NOVINKY