Online stretnutie


Dňa 19.11.2020 sme zrealizovali prvé online stretnutie zamerané na vzdelávanie poradenských pracovníčok/pracovníkov domova sociálnych služieb Anima Michalovce a Baškovce. Vzdelávanie bolo realizované v rámci projektu „Obhajoba ľudských práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahov“.