Obhajoba ľudských práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch


V rámci projektu ,,Obhajoba ľudských práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch,, realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie sme dnes 26.11.2020 zrealizovali vzdelávanie s poradenskými pracovníčkami / pracovníkom domova sociálnych služieb Anima a útulok Baškovce. Vzdelávanie bolo zamerané na prehlbovanie vedomostí o problematike násilia a vymožiteľnosti práv. Vzhľadom na prebiehajúcu celosvetovú kampaň 16 dní aktivizmu veríme, že šírením informácii o problematike násilia a presadzovaním nulovej tolerancie získajú ženy zažívajúce násilie dostupnejšiu a účinnejšiu pomoc a podporu. Ďakujeme