Vzdelávanie pracovníčky/pracovník zariadenia Anima Michalovce a Baškovce


Aj v dnešný deň sa pracovníčky/pracovník zariadenia Anima Michalovce a Baškovce zúčastnili vzdelávania, ktoré bolo zamerané na prípadové štúdie a zodpovedanie otázok, ktoré zúčastnených/zúčastnené zaujímali. Ďakujeme