Obhajoba ľudských práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch


7.12.2020, 8.12.2020
V rámci projektu „Obhajoba ľudských práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch“ sme do vzdelávania pozvali odborné pracovníčky / pracovníkov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
V prvý deň to bolo pracovisko Sobrance a v druhý deň Michalovce. Dané stretnutia sa niesli v duchu prístupu žien k právnej pomoci a službám.