Podpora žien zažívajúce násilie a ich detí


Aj napriek ťažkej situácii, v ktorej sa ocitáme v dôsledku pandémie COVID-19 sa našlo mnoho dobrých ľudí, ktorí aj takýmto spôsobom chceli podporiť ženy zažívajúce násilie a ich deti. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí navštívili Farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach a potešili mnohé srdcia. Každý rok na ženy zažívajúce násilie a ich deti myslí vedenie školy a pracovníci/pracovníčky Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach spolu so svojimi študentkami/študentmi, ktorí aj tohto roku zabezpečili krásne oblečenie a hračky pre tých najzraniteľnejších.