Vzdelávanie s pracovníčkami / pracovníkmi zariadenia Anima Michalovce, Baškovce


Dnešné, v tomto roku posledné vzdelávanie s pracovníčkami / pracovníkmi zariadenia Anima Michalovce, Baškovce sa nieslo v duchu obhajoby ľudských práv – ženských práv. Spolu sme hovorili o rodovo citlivom jazyku, ktorý sa v našej spoločnosti takmer vôbec nepoužíva a zároveň sme sa zamerali na sexistické reklamy, ktorých je v prostredí naozaj mnoho. Účastníčky/účastník vyjadrili poďakovanie za takúto možnosť, pri ktorej získali mnohé informácie, ktoré vo svojej práci a vo svojom okolí môžu zúročiť.