Pracovné stretnutie


POMOC RODINE ako Intervenčné centrum zrealizovalo dňa 8.6.2022 v Michalovciach pracovné stretnutie s odborníkmi a odborníčkami inštitúcií, zamerané na výmenu poznatkov a skúsenosti pri poskytovaní špecializovanej odbornej pomoci obetiam domáceho násilia. Cieľom pracovného stretnutia bolo prehĺbiť rozvíjanie spolupráce medzi pomáhajúcimi inštitúciami a organizáciami pri presadzovaní a obhajobe ľudských práv. Pracovného stretnutia sa zúčastnili riaditeľ kriminálnej polície v Michalovciach, zástupkyňa odboru všeobecnej vnútornej správy v Michalovciach, zástupkyňa Okresného súdu v Michalovciach a policajti/policajtky obvodných oddelení v okrese Michalovce.