STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY


OZ Pomoc Rodine sa dnes v Michalovciach stretlo s členkami a členmi pracovnej skupiny zameranej na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, kde predstavili projekt s názvom „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“. Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier a informácií o možnostiach pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji. Po predstavení projektu sme diskutovali aj o možnostiach zapojenia sa do jednotlivých aktivít, rovnako sme si vymieňali skúsenosti a poznatky o aktuálnom dianí v inštitúciách a v neposlednom rade sme navrhli rozšírenie členstva pracovnej skupiny.

#eeagrants#stojimeprizenach#ozpomocrodine#multiinstitucionalnaspolupraca

Stretnutie pracovnej skupiny je realizované v rámci projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“, ktorý je podporený v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Projekt realizuje Fenestra v partnerstve s OZ HANA a Pomoc Rodine. Viac o projekte: https://web.pomocrodine.sk/projekty-2/prebiehajuce-projekty/stojime-pri-zenach/

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Spoločným úsilím k inkluzívnej Európe.