Dotazník informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku – programové obdobie 2014-2021


Granty EHP a Nórska 2014-2021. Prosíme Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka prostredníctvom odkazu uvedeného nižšie.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctwv9oyY4XBdQtXkThCApdgqlRbF8xgAEH8eNoXFk4UsvskA/viewform