Stretnutie pracovnej skupiny 26.04.2023


Na stretnutí Pracovnej skupiny sme dnes privítali nové členky z Okresného súdu v Michalovciach. Ich účasť je veľmi dôležitá, keďže vo významnej miere prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie v partnerských vzťahoch a ich deťmi. Hlavnou témou stretnutia bola „moc a kontrola“ ako jeden z nástrojov, ktorý využívajú násilní partneri v nerovnocenných vzťahoch.

Stretnutie Pracovnej skupiny je realizované v rámci projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“, ktorý je podporený v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Projekt je realizovaný v partnerstve s Fenestra a OZ HANA

Viac o projekte👉http://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/