Počúvajme, čo deti hovoria


Realizácia projektu: 01.04.2023 – 27.12.2023
Výška poskytnutej dotácie: 100 €

Aktivity projektu sú zamerané na ženy zažívajúce násilie a ich deti. Z
projektu zakúpime USB kľúče, ženy zažívajúce násilie častokrát riešia
zložité situácie v súvislosti s násilím. Sú im poskytované špecifické
služby  vrátane právnych služieb a spísania  rôznych právnych podaní,
ktoré je dôležité archivovať si. Preto predmetné USB kľúče v priebehu
poradenstva budú odovzdané ženám, ktoré vyhľadajú našu právnu pomoc.