Stretnutie pracovnej skupiny 21.06.2023


V poradí tretie tohtoročné stretnutie pracovnej skupiny sa opäť uskutočnilo s kľúčovými inštitúciami, ktoré prichádzajú do styku s násilím na ženách na každodennej báze. Práve v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a ich ochrany a bezpečia, koordinácia a koordinovaná odozva je medzi inštitúciami nevyhnutnosťou.

Sme vďačné za pravidelnú účasť členov a členiek s ktorými efektívne budujeme multi-inštitucionálnu spoluprácu a naším spoločným cieľom je účinne ochrániť, profesionálne a citlivo pristupovať k ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.

Stretnutie Pracovnej skupiny je realizované v rámci projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“, ktorý je podporený v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Projekt je realizovaný v partnerstve s Fenestra a OZ HANA

Viac o projekte👉 https://web.pomocrodine.sk/projekty-2/prebiehajuce-projekty/stojime-pri-zenach/