Stretnutie pracovnej skupiny 21.09.2023


Včerajšie stretnutie pracovnej skupiny bolo zamerané na príčinu nerovnocenného postavenia muža a ženy v partnerských vzťahoch. Ide o moc a kontrolu násilného partnera/manžela. Členovia a členky po letnej pauze prezentovali aktuality a momentálne dianie v ich inštitúciách.

📌Vyššia súdna úradníčka Okresného súdu Michalovce ako koordinátorka Cochemského modelu, prezentovala túto prax ktorá prebieha na tunajšom súde. Súčasťou realizácie tohto modelu je pozvanie rodičov na informovaný rozhovor. Nie je však prvotne možné zistiť či v daných rodinách dochádza k násiliu. Avšak ak žena oboznámi súd o svojej skúsenosti s násilím, má právo nebyť ďalej súčasťou týchto rozhovorov.

📌Na pôde Okresného riaditeľstva policajného zboru v Michalovciach bola zriadená výsluchová miestnosť, v ktorej už aktuálne prebiehajú výsluchy maloletých detí. Vyšetrovateľka ako členka PS, vníma tento krok za veľmi prínosný v procese vyšetrovania.

📌Členky PS za ÚPSVaR, ktoré pracujú s ohrozenými rodinami poukázali na dôležitosť vytvorenia intervenčných tímov pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch nakoľko tieto tímy nie sú zriadené, spolupráca je náročnejšia.

Včerajšie stretnutie bolo prínosné a svojím obsahom tak naplnilo očakávania všetkých zúčastnených inštitúcii.

Stretnutie Pracovnej skupiny je realizované v rámci projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“, ktorý je podporený v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Projekt je realizovaný v partnerstve s Fenestra a OZ HANA

Viac o projekte👉 https://web.pomocrodine.sk/projekty-2/prebiehajuce-projekty/stojime-pri-zenach/