Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

Ak poznáte ženu, ktorá zažíva násilie

 • Vytvorte pre rozhovor bezpečné prostredie
 • Buďte trpezliví pri rozhovore so ženou
 • Počúvajte a dôverujte tomu, čo žena hovorí
 • Nezľahčujte a neospravedlňujte násilie
 • Rešpektujte a nespochybňujte ženu
 • Nikdy sa nepýtajte otázkou „prečo“
 • Nezahlcujte ženu prílišným množstvom otázok, aby nemala pocit, že ju vypočúvate
 • Nerobte rozhodnutia za ženu
 • Nenúťte ženu robiť kroky, ktoré ona sama nechce
 • Neobviňujte ženu z násilie, nehodnoťte jej život a jej skúseností s násilím
 • Povedzte žene, že za násilie je zodpovedný vždy ten, kto ho pácha
 • Povedzte žene, že násilie neprestane a bude sa stupňovať
 • Poskytnite žene kontakty na poradenské centrá pomáhajúce v problematike násilia páchaného na ženách
 • Pomôžte žene nájsť miesta, kde by sa mohla v prípade potreby s deťmi ukryť