Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

Dopady násilia

Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch predstavuje závažný spoločenský problém v mnohých krajinách sveta a rovnako aj na Slovensku. Viac ako päťdesiat rokov sa tomuto fenoménu venuje pozornosť aj na vedeckej úrovni a postupne sa dosahuje relatívna zhoda vo vysvetľovaní toho, čo sú kľúčové faktory vplyvu , ale aj to, ako efektívne postupovať pri pomoci a podpore ženám , ktoré túto skúsenosť prežili.

Násilie je jedným z najvážnejších manželských stresorov. Podľa medzinárodnej šesťstupňovej stupnice akútnych a chronických životných stresorov, je pretrvávajúce fyzické a sexuálne týranie stresorom piateho stupňa – extrémna záťaž. Ženy, ktoré ich partneri ,, držia v zajatí“ by spĺňali podmienky pre kritéria šiesteho stupňa – katastrofická záťaž.

Pri útokoch žena /fyzických, psychických, sexualizovaných/ prežíva extrémnu záťaž, ktorá ju traumatizuje a poškodzuje a ktorá má veľmi závažné bezprostredné, dlhodobé účinky na ženu. Sú to bolesti hlavy, depresia, pocity únavy, urologické a gynekologické ťažkosti, poruchy príjmu potravy, nespavosť, bolesti celého tela, užívanie alkoholu, či iných drog, sebapoškodzujúce správanie, vážne psychické ochorenia, fatálne následky ako sú samovražda alebo vražda násilného partnera, týrajúceho muža.

U týraných žien sa zistili rovnaké prejavy a symptómy ako u ľudí, ktorí prežili koncentračné a zajatecké tábory i u ľudí, ktorí boli obeťami únosov, prepadov a u ľudí, ktorí prežili prírodné katastrofy.

U týchto žien a v takých situáciách sa medzi obeťou a násilníkom utvára zvláštny vzťah – pripútanie. Ďalej vzniká emocionálny vzťah označovaný tiež ,,,Štokholmský syndróm“.

Len málo ľudí, vrátane odborníkov si uvedomuje a vie, že to, čo týraná žena prežíva a ako sa správa, nech sa to zdá akokoľvek čudné a nepochopiteľné, až ,, nenormálne“ je v skutočnosti normálnou reakciou ženy na nenormálnu situáciu, v ktorej žije. Týrané ženy si vytvárajú veľmi zložité, mnohokrát bizarné stratégie vyhnúť sa mužovmu násiliu, ako ho zmierniť alebo zastaviť. Sú to veľmi dôležité stratégie umožňujúce žene prežiť. Ide o stratégie na prežitie aj vo veľmi nebezpečných, život ohrozujúcich situáciách.