Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

Plánovanie bezpečia

Ak žena už nežije v násilnom vzťahu a žije sama

 • Vymeniť zámok
 • Nainštalovať lepší bezpečnostný systém/mreže na oknách, bezpečnostné zámky, lepšie osvetlenie…/
 • Hovoriť so školou, alebo škôlkou o ohrození a dať jasné pokyny k tomu, kto môže deti vyzdvihnúť a kto nie
 • Naučiť deti ako zavolať políciu alebo ľudí, ktorí môžu pomôcť/rodina, priatelia…/
 • Vyhľadať podporné služby pre ženy ako je poradenské centrum, bezpečný ženský dom, ktoré môžu dať žene podporu a informácie o jej právach a právnu pomoc
 • Nájsť si kvalifikovanú právničku alebo kvalifikovaného právnika / aj v rámci centra právnej pomoci/
 • Žiadať súd o vydanie neodkladného opatrenia
 • Požiadať niekoho blízkeho, aby so ženou nejaký čas býval, aby nebola sama

Ak žena plánuje odchod

 • Ako a kedy odísť aj s deťmi čo najbezpečnejšie
 • Mať k dispozícií auto, peniaze
 • Mať možnosť odísť na bezpečné miesto
 • Mať ľudí, ktorí jej pomôžu v tom, aby ju muž nenašiel
 • Vedieť čo si vziať so sebou
 • Ak je to čo i len trochu možné neodchádzať bez detí
 • Odporúča sa žene vopred si pripraviť ,,núdzovú batožinu“ mať ju na bezpečnom mieste / u kamarátky, susedov…/, pretože v prípade násilia nemusí mať čas si niečo so sebou vziať.

Núdzová batožina by mala obsahovať :

 • Oblečenie pre seba a pre deti
 • Peniaze, bankové karty
 • Náhradné kľúče od bytu/domu, auta/
 • Nejaké hračky pre deti
 • Lieky a predpisy na lieky
 • Telefóne čísla a adresy rodiny, kamarátova a kamarátok, miestnych inštitúcií
 • Všetky svoje dokumenty a dokumenty detí, vrátane rozhodnutia o rozvode manželstva, iné súdne dokumenty/sociálne dávky, poistenia…/a najlepšie kópie z dôvodu, aby partner nebol podozrievavý…/
 • Iné dokumenty uložiť na bezpečné miesto/napr. vkladné knižky, hodnotné predmety, dokumenty…./
 • Vedieť komu dôverovať natoľko, že s ňou/ s ním môže hovoriť o odchode a kto ju v tom podporí
 • Čo urobiť pre bezpečie pri chodení do práce a vyzdvihovaní deti zo škôl/škôlky
 • Urobiť v rámci možnosti právne úkony na zvýšenie svojho bezpečia/zákaz priblíženia…/
 • Poznať, mať v rýchlej voľbe telefónne čísla na políciu, bezpečný ženský dom…
 • Nájsť bezpečnú cestu k úprave vo veci zverenia a kontaktu detí s partnerom

Ak žena stále žije s násilným partnerom

 • Mať osobu, ktorá je nápomocná v ktorúkoľvek hodinu, ak ju žena osloví
 • V prípade ak žena z rôznych príčin nemôže v krízovej situácií použiť telefón, vopred si dohodnúť signál, ktorý deti, susedia vedia a tí zavolajú pomoc/políciu/
 • Pripraviť si únikové cesty , ak žena a deti budú musieť utiecť a vedieť kam utekajú
 • V prípade eskalovania násilia kontaktovať bezpečný ženský dom, aby v prípade núdze vedela kam ísť
 • Identifikovať nebezpečné miesta v byte, dome, z ktorých by sa mohla pokúsiť odísť, aby nezostala v pasci
 • V prípade zbraní, ktoré sa nachádzajú v byte, dome, nájsť spôsob ako ich odstrániť, ak je to možné
 • Mať pripravenú ,, núdzovú batožinu“ uloženú na bezpečnom mieste
 • Poznať riziko odchodu v prípade ohrozenia a veriť vlastnému úsudku o tom, čo je najlepšie a čo funguje na ochranu ženy a jej detí. Niekedy môže byť najbezpečnejšie ihneď utiecť, niekedy je lepšie pokúsiť sa násilného muža upokojiť a odísť až na ďalší deň.