Autor admin

 • Stretnutie pracovnej skupiny 21.09.2023

  Stretnutie pracovnej skupiny 21.09.2023

  Včerajšie stretnutie pracovnej skupiny bolo zamerané na príčinu nerovnocenného postavenia muža a ženy v partnerských vzťahoch. Ide o moc a kontrolu násilného partnera/manžela. Členovia a členky po letnej pauze prezentovali aktuality a momentálne dianie v ich inštitúciách. Vyššia súdna úradníčka Okresného súdu Michalovce ako koordinátorka Cochemského modelu, prezentovala túto prax ktorá prebieha na tunajšom súde.…

 • Stretnutie pracovnej skupiny 21.06.2023

  Stretnutie pracovnej skupiny 21.06.2023

  V poradí tretie tohtoročné stretnutie pracovnej skupiny sa opäť uskutočnilo s kľúčovými inštitúciami, ktoré prichádzajú do styku s násilím na ženách na každodennej báze. Práve v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a ich ochrany a bezpečia, koordinácia a koordinovaná odozva je medzi inštitúciami nevyhnutnosťou. Sme vďačné za pravidelnú účasť členov a členiek…

 • Počúvajme, čo deti hovoria

  Počúvajme, čo deti hovoria

  Realizácia projektu: 01.04.2023 – 27.12.2023Výška poskytnutej dotácie: 100 € Aktivity projektu sú zamerané na ženy zažívajúce násilie a ich deti. Zprojektu zakúpime USB kľúče, ženy zažívajúce násilie častokrát riešiazložité situácie v súvislosti s násilím. Sú im poskytované špecifickéslužby  vrátane právnych služieb a spísania  rôznych právnych podaní,ktoré je dôležité archivovať si. Preto predmetné USB kľúče v…

 • Stretnutie pracovnej skupiny 26.04.2023

  Stretnutie pracovnej skupiny 26.04.2023

  Na stretnutí Pracovnej skupiny sme dnes privítali nové členky z Okresného súdu v Michalovciach. Ich účasť je veľmi dôležitá, keďže vo významnej miere prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie v partnerských vzťahoch a ich deťmi. Hlavnou témou stretnutia bola „moc a kontrola“ ako jeden z nástrojov, ktorý využívajú násilní partneri v nerovnocenných vzťahoch. Stretnutie…

 • Stretnutie pracovnej skupiny 16.03.2023

  Stretnutie pracovnej skupiny 16.03.2023

  Na dnešnom stretnutí pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Michalovciach, sme privítali nové členky z Centra právnej pomoci. Diskutovali sme o budovaní identity pracovnej skupiny a konkrétnych cieľoch tejto multi-inštitucionálnej spolupráce, ktoré zefektívnia pomoc a podporu ženám zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch a ich deťom. Stretnutie Pracovnej skupiny je realizované v…

 • Darujte 2% z dane

  Darujte 2% z dane

  Každá žena má právo žiť život bez násilia. Darujte 2% nám…. POMOC RODINE

 • STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY 15.12.2022

  STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY 15.12.2022

  Posledné tohtoročné stretnutie pracovnej skupiny sa konalo s cieľom zabezpečiť koordinovanú, účinnú pomoc a ochranu žien zažívajúcich násilie a ich detí. Diskutovali sme o dobrej praxi a spolupráci medzi jednotlivými inštitúciami. Z diskusie s členmi /členkami pracovnej skupiny vznikla potreba zvýšiť povedomie o problematike násilia na ženách v inštitúciách ktoré zastupujú.

 • Dotazník informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku – programové obdobie 2014-2021

  Dotazník informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku – programové obdobie 2014-2021

  Granty EHP a Nórska 2014-2021. Prosíme Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka prostredníctvom odkazu uvedeného nižšie. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctwv9oyY4XBdQtXkThCApdgqlRbF8xgAEH8eNoXFk4UsvskA/viewform

 • STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY

  STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY

  OZ Pomoc Rodine sa dnes v Michalovciach stretlo s členkami a členmi pracovnej skupiny zameranej na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, kde predstavili projekt s názvom „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“. Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier a informácií o možnostiach pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a…

 • Uzatvorenie dohody

  OHODA č. 21/42/010/41 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.