Kategória: Nezaradené

 • Počúvajme, čo deti hovoria

  Počúvajme, čo deti hovoria

  Realizácia projektu: 01.04.2023 – 27.12.2023Výška poskytnutej dotácie: 100 € Aktivity projektu sú zamerané na ženy zažívajúce násilie a ich deti. Zprojektu zakúpime USB kľúče, ženy zažívajúce násilie častokrát riešiazložité situácie v súvislosti s násilím. Sú im poskytované špecifickéslužby  vrátane právnych služieb a spísania  rôznych právnych podaní,ktoré je dôležité archivovať si. Preto predmetné USB kľúče v…

 • Stretnutie pracovnej skupiny 26.04.2023

  Stretnutie pracovnej skupiny 26.04.2023

  Na stretnutí Pracovnej skupiny sme dnes privítali nové členky z Okresného súdu v Michalovciach. Ich účasť je veľmi dôležitá, keďže vo významnej miere prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie v partnerských vzťahoch a ich deťmi. Hlavnou témou stretnutia bola „moc a kontrola“ ako jeden z nástrojov, ktorý využívajú násilní partneri v nerovnocenných vzťahoch. Stretnutie…

 • Stretnutie pracovnej skupiny 16.03.2023

  Stretnutie pracovnej skupiny 16.03.2023

  Na dnešnom stretnutí pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Michalovciach, sme privítali nové členky z Centra právnej pomoci. Diskutovali sme o budovaní identity pracovnej skupiny a konkrétnych cieľoch tejto multi-inštitucionálnej spolupráce, ktoré zefektívnia pomoc a podporu ženám zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch a ich deťom. Stretnutie Pracovnej skupiny je realizované v…

 • Darujte 2% z dane

  Darujte 2% z dane

  Každá žena má právo žiť život bez násilia. Darujte 2% nám…. POMOC RODINE

 • STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY 15.12.2022

  STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY 15.12.2022

  Posledné tohtoročné stretnutie pracovnej skupiny sa konalo s cieľom zabezpečiť koordinovanú, účinnú pomoc a ochranu žien zažívajúcich násilie a ich detí. Diskutovali sme o dobrej praxi a spolupráci medzi jednotlivými inštitúciami. Z diskusie s členmi /členkami pracovnej skupiny vznikla potreba zvýšiť povedomie o problematike násilia na ženách v inštitúciách ktoré zastupujú.

 • Dotazník informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku – programové obdobie 2014-2021

  Dotazník informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku – programové obdobie 2014-2021

  Granty EHP a Nórska 2014-2021. Prosíme Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka prostredníctvom odkazu uvedeného nižšie. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctwv9oyY4XBdQtXkThCApdgqlRbF8xgAEH8eNoXFk4UsvskA/viewform

 • STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY

  STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY

  OZ Pomoc Rodine sa dnes v Michalovciach stretlo s členkami a členmi pracovnej skupiny zameranej na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, kde predstavili projekt s názvom „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“. Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier a informácií o možnostiach pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a…

 • Pracovné stretnutie

  Pracovné stretnutie

  POMOC RODINE ako Intervenčné centrum prehlbuje spoluprácu v rámci špecializovanej odbornej pomoci obetiam domáceho násilia aj v meste Trebišov. Z tohto dôvodu bolo dňa 15.6.2022 zrealizované pracovné stretnutie na Okresnom riaditeľstve PZ v Trebišove, ktorého sa zúčastnili policajti/policajtky jednotlivých obvodných oddelení a to Streda nad Bodrogom, Sečovce, Kráľovský Chlmec, Trebišov, Michaľany. Privítali sme zástupcu Odboru sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately UPSVR…

 • Pracovné stretnutie

  Pracovné stretnutie

  POMOC RODINE ako Intervenčné centrum zrealizovalo dňa 8.6.2022 v Michalovciach pracovné stretnutie s odborníkmi a odborníčkami inštitúcií, zamerané na výmenu poznatkov a skúsenosti pri poskytovaní špecializovanej odbornej pomoci obetiam domáceho násilia. Cieľom pracovného stretnutia bolo prehĺbiť rozvíjanie spolupráce medzi pomáhajúcimi inštitúciami a organizáciami pri presadzovaní a obhajobe ľudských práv. Pracovného stretnutia sa zúčastnili riaditeľ kriminálnej polície v Michalovciach, zástupkyňa odboru všeobecnej vnútornej správy v…

 • Projekt „Stojíme pri ženách, chránime a podporujeme ich!“

  Projekt „Stojíme pri ženách, chránime a podporujeme ich!“

  Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich! Projekt: „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ // English version Kód projektu: DGV02013 Program: Domáce a rodovo podmienené násilie Kraj realizácie projektu: Košický Dĺžka realizácie aktivít projektu: máj 2022 – apríl 2024 Výška projektového grantu: 486 622,00 € Prijímateľ: Fenestra Partneri projektu: OZ HANA, POMOC RODINE Projektová zmluva č. 412/2022 Projekt je zameraný na ženy, ktoré zažili alebo zažívajú násilie…