Kategória: Nezaradené

 • Darujte 2% z dane

  Darujte 2% z dane

  Každá žena má právo žiť život bez násilia. Darujte 2% nám…. POMOC RODINE

 • STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY 15.12.2022

  STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY 15.12.2022

  Posledné tohtoročné stretnutie pracovnej skupiny sa konalo s cieľom zabezpečiť koordinovanú, účinnú pomoc a ochranu žien zažívajúcich násilie a ich detí. Diskutovali sme o dobrej praxi a spolupráci medzi jednotlivými inštitúciami. Z diskusie s členmi /členkami pracovnej skupiny vznikla potreba zvýšiť povedomie o problematike násilia na ženách v inštitúciách ktoré zastupujú.

 • Dotazník informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku – programové obdobie 2014-2021

  Dotazník informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku – programové obdobie 2014-2021

  Granty EHP a Nórska 2014-2021. Prosíme Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka prostredníctvom odkazu uvedeného nižšie. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctwv9oyY4XBdQtXkThCApdgqlRbF8xgAEH8eNoXFk4UsvskA/viewform

 • STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY

  STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY

  OZ Pomoc Rodine sa dnes v Michalovciach stretlo s členkami a členmi pracovnej skupiny zameranej na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, kde predstavili projekt s názvom „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“. Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier a informácií o možnostiach pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a […]

 • Pracovné stretnutie

  Pracovné stretnutie

  POMOC RODINE ako Intervenčné centrum prehlbuje spoluprácu v rámci špecializovanej odbornej pomoci obetiam domáceho násilia aj v meste Trebišov. Z tohto dôvodu bolo dňa 15.6.2022 zrealizované pracovné stretnutie na Okresnom riaditeľstve PZ v Trebišove, ktorého sa zúčastnili policajti/policajtky jednotlivých obvodných oddelení a to Streda nad Bodrogom, Sečovce, Kráľovský Chlmec, Trebišov, Michaľany. Privítali sme zástupcu Odboru sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately UPSVR […]

 • Pracovné stretnutie

  Pracovné stretnutie

  POMOC RODINE ako Intervenčné centrum zrealizovalo dňa 8.6.2022 v Michalovciach pracovné stretnutie s odborníkmi a odborníčkami inštitúcií, zamerané na výmenu poznatkov a skúsenosti pri poskytovaní špecializovanej odbornej pomoci obetiam domáceho násilia. Cieľom pracovného stretnutia bolo prehĺbiť rozvíjanie spolupráce medzi pomáhajúcimi inštitúciami a organizáciami pri presadzovaní a obhajobe ľudských práv. Pracovného stretnutia sa zúčastnili riaditeľ kriminálnej polície v Michalovciach, zástupkyňa odboru všeobecnej vnútornej správy v […]

 • Projekt „Stojíme pri ženách, chránime a podporujeme ich!“

  Projekt „Stojíme pri ženách, chránime a podporujeme ich!“

  Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich! Projekt: „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ // English version Kód projektu: DGV02013 Program: Domáce a rodovo podmienené násilie Kraj realizácie projektu: Košický Dĺžka realizácie aktivít projektu: máj 2022 – apríl 2024 Výška projektového grantu: 486 622,00 € Prijímateľ: Fenestra Partneri projektu: OZ HANA, POMOC RODINE Projektová zmluva č. 412/2022 Projekt je zameraný na ženy, ktoré zažili alebo zažívajú násilie […]

 • Uzatvorenie dohody

  OHODA č. 21/42/010/41 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Vzdelávanie s pracovníčkami / pracovníkmi zariadenia Anima Michalovce, Baškovce

  Dnešné, v tomto roku posledné vzdelávanie s pracovníčkami / pracovníkmi zariadenia Anima Michalovce, Baškovce sa nieslo v duchu obhajoby ľudských práv – ženských práv. Spolu sme hovorili o rodovo citlivom jazyku, ktorý sa v našej spoločnosti takmer vôbec nepoužíva a zároveň sme sa zamerali na sexistické reklamy, ktorých je v prostredí naozaj mnoho. Účastníčky/účastník vyjadrili poďakovanie za takúto možnosť, pri ktorej získali […]

 • Podpora žien zažívajúce násilie a ich detí

  Podpora žien zažívajúce násilie a ich detí

  Aj napriek ťažkej situácii, v ktorej sa ocitáme v dôsledku pandémie COVID-19 sa našlo mnoho dobrých ľudí, ktorí aj takýmto spôsobom chceli podporiť ženy zažívajúce násilie a ich deti. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí navštívili Farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach a potešili mnohé srdcia. Každý rok na ženy zažívajúce násilie a ich deti myslí vedenie školy a pracovníci/pracovníčky Strednej zdravotníckej […]