Kategória: Nezaradené

 • Pracovné stretnutie

  Pracovné stretnutie

  POMOC RODINE ako Intervenčné centrum zrealizovalo dňa 8.6.2022 v Michalovciach pracovné stretnutie s odborníkmi a odborníčkami inštitúcií, zamerané na výmenu poznatkov a skúsenosti pri poskytovaní špecializovanej odbornej pomoci obetiam domáceho násilia. Cieľom pracovného stretnutia bolo prehĺbiť rozvíjanie spolupráce medzi pomáhajúcimi inštitúciami a organizáciami pri presadzovaní a obhajobe ľudských práv. Pracovného stretnutia sa zúčastnili riaditeľ kriminálnej polície v Michalovciach, zástupkyňa odboru všeobecnej vnútornej správy v…

 • Projekt „Stojíme pri ženách, chránime a podporujeme ich!“

  Projekt „Stojíme pri ženách, chránime a podporujeme ich!“

  Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich! Projekt: „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ // English version Kód projektu: DGV02013 Program: Domáce a rodovo podmienené násilie Kraj realizácie projektu: Košický Dĺžka realizácie aktivít projektu: máj 2022 – apríl 2024 Výška projektového grantu: 486 622,00 € Prijímateľ: Fenestra Partneri projektu: OZ HANA, POMOC RODINE Projektová zmluva č. 412/2022 Projekt je zameraný na ženy, ktoré zažili alebo zažívajú násilie…

 • Uzatvorenie dohody

  OHODA č. 21/42/010/41 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Vzdelávanie s pracovníčkami / pracovníkmi zariadenia Anima Michalovce, Baškovce

  Dnešné, v tomto roku posledné vzdelávanie s pracovníčkami / pracovníkmi zariadenia Anima Michalovce, Baškovce sa nieslo v duchu obhajoby ľudských práv – ženských práv. Spolu sme hovorili o rodovo citlivom jazyku, ktorý sa v našej spoločnosti takmer vôbec nepoužíva a zároveň sme sa zamerali na sexistické reklamy, ktorých je v prostredí naozaj mnoho. Účastníčky/účastník vyjadrili poďakovanie za takúto možnosť, pri ktorej získali…

 • Podpora žien zažívajúce násilie a ich detí

  Podpora žien zažívajúce násilie a ich detí

  Aj napriek ťažkej situácii, v ktorej sa ocitáme v dôsledku pandémie COVID-19 sa našlo mnoho dobrých ľudí, ktorí aj takýmto spôsobom chceli podporiť ženy zažívajúce násilie a ich deti. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí navštívili Farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach a potešili mnohé srdcia. Každý rok na ženy zažívajúce násilie a ich deti myslí vedenie školy a pracovníci/pracovníčky Strednej zdravotníckej…

 • Obhajoba ľudských práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch

  7.12.2020, 8.12.2020V rámci projektu „Obhajoba ľudských práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch“ sme do vzdelávania pozvali odborné pracovníčky / pracovníkov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.V prvý deň to bolo pracovisko Sobrance a v druhý deň Michalovce. Dané stretnutia sa niesli v duchu prístupu žien k právnej pomoci a službám.

 • Vzdelávanie pracovníčky/pracovník zariadenia Anima Michalovce a Baškovce

  Vzdelávanie pracovníčky/pracovník zariadenia Anima Michalovce a Baškovce

  Aj v dnešný deň sa pracovníčky/pracovník zariadenia Anima Michalovce a Baškovce zúčastnili vzdelávania, ktoré bolo zamerané na prípadové štúdie a zodpovedanie otázok, ktoré zúčastnených/zúčastnené zaujímali. Ďakujeme

 • Obhajoba ľudských práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch

  Obhajoba ľudských práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch

  V rámci projektu ,,Obhajoba ľudských práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch,, realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie sme dnes 26.11.2020 zrealizovali vzdelávanie s poradenskými pracovníčkami / pracovníkom domova sociálnych…

 • Online stretnutie

  Online stretnutie

  Dňa 19.11.2020 sme zrealizovali prvé online stretnutie zamerané na vzdelávanie poradenských pracovníčok/pracovníkov domova sociálnych služieb Anima Michalovce a Baškovce. Vzdelávanie bolo realizované v rámci projektu „Obhajoba ľudských práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahov“. 

 • Pracovné stretnutie „Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím“

  Dňa 19.09.2016 bolo zrealizované pracovné stretnutie „Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím“, konané v rámci projektu Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v ňkošickom samosprávnom kraji. Pracovné stretnutie bolo zamerané na potrebu multiinštitucionálnej spolupráce v rámci problematiky násilia páchaného na ženách. Zúčastnili sa: pracovníci/čky ÚPSVR, odbor sociálno-právnej…