Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

KONTAKTY

KONTAKT PRE ŽENY:

Mobil: 0904 254 978

Email:

pomocrodine@pomocrodine.sk

poradkyne@pomocrodine.sk

KONTAKT PRE OBETE DOMÁCEHO NÁSILIA V OKRESE MICHALOVCE, SOBRANCE:

Mobil: 0911 084 473

KONTAKT PRE OBETE DOMÁCEHO NÁSILIA V OKRESE TREBIŠOV:

Mobil: 0911 443 121

KONTAKT PRE VEREJNOSŤ:

Tel: 056 688 4473

Email: pomocrodine@pomocrodine.sk

KONTAKT:

Občianske združenie Pomoc rodine

071 01 Michalovce

Fakturačné údaje:

IČO: 31961410

DIČ: 2021548573

Bankové spojenie:  

IBAN: SK3709000000000481219635

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať otázky,  pripomienky, názory a podnety. Zadajte svoje meno, kontaktné údaje a vyplňte vašu požiadavku. Odpovieme vám v čo najkratšom možnom termíne 

 Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účel a dobu vybavenia vašej požiadavky uvedenej vo formulári. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Vaše údaje nebudú sprístupnené, či poskytnuté tretím osobám.