Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

Deň zápasu za ľudské práva

 25. marec – deň zápasu za ľudské práva

Tento deň v roku 1911 bol jeden z najtemnejších momentov v americkej priemyselnej histórii. Patrí k najnebezpečnejším a najsmrteľnejším v histórii USA. Priemyselná katastrofa sa stala počas požiaru v Triangle Shitwaist Factory v Manhattane v New Yorku. Oheň, inhalácia dymu, pády a skákanie z okien usmrtili 146 robotníkov – 123 žien a 23 mužov. Táto tragédia viedla k prijatiu viacero zákonov a predpisov, ktoré mali lepšie chrániť bezpečnosť továrenských robotníčiek/ov.

Textilná továreň bola manufaktúrou v doslovnom slova zmysle. Stiesnené priestory lemované s pracovnými stanicami. Plná chudobných talianskych a židovských prisťahovalcov, v prevažnej miere žien vo veku 16-23 rokov nehovoriacich po anglicky. Najstaršia mala 43 rokov (Providenza Panna) a najmladšie dve dievčatá 14 rokov (Kate Leone a Sara Rasaria Maltese).

Tragédia sa stala päť minút pred ukončením pracovného týždňa. Požiar vypukol na ôsmom poschodí. Používaný bavlnený materiál na výrobu blúzok bol vysoko horľavý a aj napriek tomu, že budova bola ohňovzdorná požiar vznikol od cigarety, ktorá podpálila handrový kôš.

V čase požiaru boli v továrni štyri výťahy s prístupom k továrenským prevádzkam, ale len jeden bol plne funkčný s nosnosťou 12 ľudí. Majitelia zamkli dva vchody, ktoré viedli na ulicu a dvere do schodiska, aby sa zabránilo rozkrádaniu a nepovoleným prestávkam zo strany pracovníčiek/ov. Ďalšie dvere sa otvárali len dovnútra. Požiarne schody nedokázali udržať váhu viac ako len niekoľko žien naraz.

Vzhľadom k tomu, že majitelia pouzatvárali všetky únikové východy veľa pracovníčok, nemohlo uniknúť z horiacej budovy. Tie, ktoré zostali v pasci boli udupané, uhoreli, zomreli v priebehu 30 minút, iné vyskočili z ôsmeho, deviateho a desiateho poschodia.

Táto tragédia zintenzívnila diskusie o ťažkom postavení žien a nerovnosti žien a mužov, ktoré sa sústreďovali na kritiku diskriminácie spoločenskými inštitúciami. Aktivity za emancipáciu žien začali v ovzduší, ktoré boli citlivé voči skľučujúcej situácii žien, ktoré nemali rovnaké práva.

Zdroj:

http://www.history.com/this-day-in-history/triangle-shirtwaist-fire-in-new-york-city

http://en.wikipedia.org/wiki/Triangle_Shirtwaist_Factory_fire

http://www.mtholyoke.edu/~belld20m/worldpolitics116/about.htm