Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

Jazyk lásky, prečo žena neodíde

16.3.2017 „Jazyk lásky“ – PREČO ŽENA NEODÍDE 

Dňa 16.3.2017 sme sa zúčastnili besedy v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach spolu so študentami/študentkami Gymnázia Ľ.Štúra na tému „Jazyk lásky – Prečo žena neodíde“. Študentky a študentky sa živo zapájali do diskusie, hier a empaticky vnímali nové skutočnosti. Veľmi nás potešila kladná spätná väzba a tešíme sa na nové stretnutia. stretnutie sa uskutočnilo aj vďaka realizácie preventívno – osvetovej činnosti realizovanej s finančnou podporou Slovensko-českého fondu a Philip Morris International, Inc. 


28.4.2017 „Jazyk lásky“ – PREČO ŽENA NEODÍDE 

Dňa 28.4.2017 a 5.5.5017 sme sa zúčastnili besedy so študentami/študentkami SOŠ -súkromnej  hotelovej školy v Michalovciach na tému ,,Jazyk lásky – Prečo žena neodíde“. Študentky a študentky sa živo zapájali do diskusie, hier a empaticky vnímali nové skutočnosti. Veľmi nás potešila kladná spätná väzba a tešíme sa na nové stretnutia. stretnutie sa uskutočnilo aj vďaka realizácie preventívno – osvetovej činnosti realizovanej s finančnou podporou Slovensko-českého fondu a Philip Morris International, Inc.  


27.4.2017 „Jazyk lásky“ – PREČO ŽENA NEODÍDE 

Dňa 27.4.2017 sa uskutočnilo štvrté pracovné stretnutie ,, Spolupráca k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím“. Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“ a „Spolufinancovane zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“.