Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

Umlčané svedkyne

Putovná výstava „Umlčané svedkyne“ 

V rámci osláv MDŽ a na počesť Dňa zápasu za ľudské práva realizuje občianske združenie Pomoc rodine v Michalovciach putovnú výstavu Umlčané svedkyne v spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického, Mestským úradom a Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach. Výstava bude prebiehať v dňoch od 10.03.2015 – 13.03.2015 v priestoroch knižnice, od 16.03.2015 – 23.03.2015 v priestoroch budovy B Mestského úradu a v čase od 23.03.25.03 – 25.03.2015 v osvetovom stredisku.

Umlčané svedkyne sú spomienkou na ženy, ktoré boli zavraždené svojimi súčasnými/bývalými manželmi a partnermi v dôsledku dlhodobého násilia. Väčšina týchto žien cítila reálne ohrozenie svojho života a pokúšala sa vyhľadať pomoc u blízkych ľudí a na inštitúciách. Umlčané svedkyne sú varovaním zlyhania spoločnosti v ochrane žien a detí pred zločinmi, ktoré sa odohrávajú v súkromí za zavretými dverami.

Výstava je zameraná na šírenie nulovej tolerancie akéhokoľvek násilia, elimináciu výskytu násilia v párových vzťahoch a odbúravanie mýtov o násilí v povedomí verejnosti. Prostredníctvom vystavených figurín mienime upozorniť na skutočné osudy žien, ktoré zomreli násilnou rukou súčasného/bývalého manžela, partnera, či priateľa.Chceme upriamiť pozornosť na dôležitý celospoločenský problém násilia páchaného na ženách a na to, aký dopad má dlhodobé násilie na psychický a fyzický stav obetí . Obeťami sa stávajú predovšetkým ženy, práve preto, že sú ženy. Svedkyne budú svedčiť najmä o tom, že ľahostajnosť spoločnosti a rôzne formy násilia vedú v najvážnejších prípadoch až ku stratám na ľudských životoch.

Projekt „Umlčané svedkyne“ sa zrodil z iniciatívy skupiny amerických výtvarníčok v roku 1991 v americkom štáte Minnesota. Spoločne s niekoľkými ženskými organizáciami založili koalíciu Umenie proti násiliu páchanému na ženách v intímnych vzťahoch. Pociťovali naliehavosť vykonať niečo na pripomenutie stratených životov 26 žien, ktoré boli v roku 1990 zabité v dôsledku násilia v Minnesote. Rozhodli sa vytvoriť červené figuríny životnej veľkosti, ktoré nazvali Silent Witnesses. 18. januára 1991 sa uskutočnila prvá akcia Silent Witnesses. Viac než 500 žien vytvorilo tichú procesiu sprevádzajúcu nesené figuríny žien na miesto výstavy v rotunde Štátneho kapitolu v Minnesote.

Mottom iniciatívy sa stalo „0 v 2020″ so zámerom dosiahnuť nulový výskyt vrážd v rodinách a blízkych vzťahoch do roku 2020.

Od roku 1991 sa tento projekt rozšíril po celom svete a realizoval sa aj vo viacerých európskych metropolách, napríklad v Prahe a v Budapešti. Na Slovensku sa výstava prvýkrát uskutočnila v júni 2004 v Košiciach z iniciatívy Záujmového združenia žien Fenestra.