Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

Drieme v ňom násilník?

Chlapca, ktorý má sklon zneužívať svoju moc môžeš spoznať tak, že:

1. snaží sa ťa izolovať:

– chce, aby si sa nestretávala s priateľmi;

– aby si voľný čas trávila len s ním

– aby si zanechala svoje záľuby

2. kontroluje ťa:

– vypytuje sa kde a s kým si bola;

– vie o tvojom programe, no aj napriek tomu ťa čaká pred školou;

– často ti telefonuje

3. zneužíva tvoju cenu:

– nikto by ťa nechcel, tak buď rada, že máš mňa

– bezo mňa si nula …..

4. vyhráža sa:

– ak ma necháš, tak si niečo urobím;

– ak ma necháš, budem ťa ohovárať, urobím ti zo života peklo  a pod.

5. demonštruje svoju silu:

– často sa nechá uprosovať;

– kto som, čo som;

– príkazy, zákazy a tvrdí, že ide o prejav veľkej lásky k tebe;

– snaží si ťa podrobiť, ale v mene veľkej lásky k tebe

6. vynucuje si nezmyselné a prehnané veci:

– žiarli pre maličkosť;

– hnevá sa pre meškanie;

– neustále musíš opakovať, že ho ľúbiš;

– málo rešpektuje tvoje priania;

– na ukľudnenie, dosiahnutie nálady používa drogy, alkohol.

7. vybíja si na tebe nervozitu, neúspechy