Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

„Počúvajme, čo deti hovoria“

Realizácia projektu: 01.04.2023 – 27.12.2023
Výška poskytnutej dotácie: 100 €

Aktivity projektu sú zamerané na ženy zažívajúce násilie a ich deti. Z
projektu zakúpime USB kľúče, ženy zažívajúce násilie častokrát riešia
zložité situácie v súvislosti s násilím. Sú im poskytované špecifické
služby  vrátane právnych služieb a spísania  rôznych právnych podaní,
ktoré je dôležité archivovať si. Preto predmetné USB kľúče v priebehu
poradenstva budú odovzdané ženám, ktoré vyhľadajú našu právnu pomoc.