Pomoc rodine

Naše súčasné aktivity sa zameriavajú na poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany reagujúc na potreby žien zažívajúci násilie v partnerských vzťahoch. Naše poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch je špecializovaným druhom podpory a ochrany, nakoľko poskytujeme celú škálu podpory a ochrany (informácie, poradenstvo, praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu činnosť a mnoho iných). Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Hlavným cieľom podpory a ochrany žien je bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena.

Vystup z kruhu násilia


Realizácia projektu: 01.10.2022 – 31.12.2022
Výška poskytnutej dotácie: 200 €

Násilie páchané na ženách sa dotýka všetkých žien, a teda aj mladých
dievčat. V rámci preventívnych aktivít zrealizujeme so študentkami
besedy a prednášky na SŠ v meste Michalovce.  Zámerom aktivít je
scitlivovanie mladých ľudí v problematike násilia a príprava prezenčných
materiálov.